Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO (przede wszystkim art. 6 RODO). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody klienta. Sprzedawca zapewnia, że dane będą przetwarzane zgodnie z prawem, w jasny i przejrzysty sposób dla klienta. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe klienta w celu realizacji zamówienia, tj. zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenia towaru, oraz wystawienia faktury VAT.
Sprzedawca zapewnia klientowi dostęp do jego danych osobowych, oraz uaktualniania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem
Sprzedawca daje prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych, oraz do ich uzupełniania, uaktualniania czy usuwania.